Klasse 7

Futur I – czas przyszły Futur I

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse.  Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.   Übung 1. Vervollständige die Sätze mit der richtigen Form des Verbs „werden”. Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika „werden”. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Finde Paare. Bilde …

Lies mehr ...

Genitiv – dopełniacz

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse.  Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.   Vervollständige die Sätze oder auch stelle fest, was richtig und was falsch ist. Uzupełnij zdania lub też stwierdź co jest prawdą (wahr), a co błędnie (falsch).Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte …

Lies mehr ...

Die Nacht-Tiere – zwierzęta nocne

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Heft „Lingo”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Ćwiczenie bazuje częściowo na zeszycie „Lingo”. der Igel – jeż die Maus – mysz das Glühwürmchen – świetlik     Übung 1. Finde Paare. Ćwiczenie 1. Znajdź pary. Bei Störungen bitte …

Lies mehr ...

Präteritum – czas przeszły Präteritum (Imperfekt)

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Czas przeszły Imperfekt zwany też Präteritum służy do opisywania zdarzeń z przeszłości. Stosowany w opisach, relacjach i opowiadaniach. Tworzenie: Cechą charakterystyczną jest końcówka –te w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej! W pozostałych osobach dodawane są …

Lies mehr ...

Neue Freundschaften knüpfen – zawiązywanie nowych przyjaźni

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.   Übung 1. Was passt in die Lücken? Co pasuje w luki? Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania. Gdzie poznałaś Alana? Katrina  dostała od …

Lies mehr ...

Wortschatzkiste – für die 7. Klasse

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Text -Schnelle und langsame Sprachen nur – tylko die Sprache – język wie – jak weitergeben – podać dalej, przekazać dalej viel – wiele, dużo man kann – można bei – u, przy, koło mit – …

Lies mehr ...

Winterferien adé! – Żegnajcie ferie zimowe

  Hier ist eine Übung für die 6. und 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 6 i 7. die Eisbahn – lodowisko die Schlittschuhbahn – lodowisko die Winterferien – ferie zimowe in den Winterferien – w czasie ferii zimowych auf dem großen/kleinen Teich – na dużym/małym stawku Schlitten fahren …

Lies mehr ...

Konjunktion wenn – spójnik wenn

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Zdanie okolicznikowe czasu – der Temporalsatz – Zdanie ze spójnikiem: wenn – kiedy, gdy. Orzeczenie w tym zdaniu występuje na jego końcu. 1) Ich gehe ins Kino, wenn ich Zeit habe. Idę do kina, kiedy mam czas.  …

Lies mehr ...

Der Finalsatz – zdanie okolicznikowe celu

  Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.   Zdanie okolicznikowe celu – der Finalsatz – odpowiada na pytanie wozu? (po co?), zu welchem Zweck? (w jakim celu?) Der Finalsatz – rozpoczyna się od spójników: um … zu (aby, ażeby); damit (aby, ażeby). Zdanie okolicznikowe …

Lies mehr ...

Grundformen der unregelmäßigen Verben mit Übersetzung – Präteritum

  Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.     Grundformen der unregelmäßigen Verben mit Übersetzung – Präteritum beginnen rozpoczynać begann bitten prosić bat bleiben zostać blieb bringen przynosić brachte denken myśleć dachte dürfen mieć pozwolenie durfte essen jeść aß fahren jechać fuhr …

Lies mehr ...

In der Adventszeit – W czasie adwentu

  Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. anzünden – zapalać – zündet an – zündete an – hat angezündet auspacken – rozpakować, wypakować – packt aus – packte aus – hat ausgepackt basteln – bastlować (tworzyć,robić) – bastelt – bastelte – hat …

Lies mehr ...

Das Adjektiv – przymiotnik

  Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. groß – duży klein – mały schwer – ciężki leicht – lekki teuer – drogi billig – tani schön – piękny hässlich – brzydki klug – mądry doof – dumm – blöd – głupi schnell …

Lies mehr ...

Die Komparation der Adjektive – stopniowanie przymiotników

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Kilka przykładowych przymiotkników i zdań z nimi. schön – piękny – Meine Mutter ist schön.lang – długi – Die Schlange ist lang. frisch – świeży – Das Brot ist frisch. stark – silny – Der Mann ist stark. bequem …

Lies mehr ...

Wiederholung: Kapitel 1, Modul 7 – powtórzenie: rozdział 1, muduł 7

  Hier sind Wiederholungsübungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 7.   Alles zum Thema Berufe findest du hier, Übungen zum Genitiv sind hier. Wszystko do tematu – zawody znajdziesz tutaj., ćwiczenia do Genitiv – dopełniacza znajdziesz tutaj.     Die Aufgabenstellungen sind im Quiz. Polecenia są …

Lies mehr ...