Niko 2

Adjektive: Gegensatzpaare – Przymiotniki: przeciwieństwa

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2.

[Wortschatz]

 • alt staryjung młody
 • groß dużyklein mały
 • gut dobryböse zły
 • gesund zdrowykrank chory
 • hungrig głodny – durstig spragniony
 • laut głośny – leise cichy
 • leicht lekkischwer ciężki
 • lustig wesoły, zabawny traurig smutny
 • schnell szybkilangsam powolny
 • bequem wygodny unbequem niewygodny
 • teuer drogi billig tani
 • bissig zły zahm oswojony
 • breit szeroki schmal wąski
 • dick gruby dünn chudy
 • dunkel ciemny – hell jasny
 • gefährlich niebezpieczny ungefährlich bezpieczny
 • heiß grącykalt zimny
 • kaputt zepsuty ganz cały
 • müde zmęczony wach rozbudzony
 • gescheit rozumny /klug mądrydumm głupi
 • rund okrągłyeckig kanciasty/prostokątny
 • hoch wysokitief głęboki
 • hoch wysokiniedrig niski
 • süß słodkisauer kwaśny
 • stark silny schwach słaby
 • warm ciepły kühl chłodny
 • arm biedny reich bogaty
 • draußen na zewnątrz drinnen wewnątrz
 • hart twardy weich miękki
 • lang długikurz krótki
 • leer pustyvoll pełny
 • nass mokrytrocken suchy
 • offen otwarty zu zamknięty
 • schmutzig brudnysauber czysty
 • scharf ostry – fein/nett delikatny/miły
 • gerade prostykrumm krzywy
 • spät późno früh wcześnie
 • gebraucht używanyneu nowy
 • fleißig pilnyfaul leniwy
 • richtig poprawny falsch zły
 • brav grzeczny schlimm zły
 • fertig gotowy beschäftig zajęty
 • eingesperrt ograniczonyfrei wolny
 • langweilig nudny spannend ciekway
 • steil stromy flach płaski
 • freundlich przyjaznyunfreundlich nieprzyjazny
 • gemütlich przytulny ungemütlich niewygodny
 • genau dokładnyungenau niedokładny
 • fair fair unfair nie fair 
 • stolz dumny – enttäuscht rozczarowany
 • traurig smutny – froh szczęśliwy
 • weit dalekinah bliski

Übung 1. Finde Paare.
Znajdź pary.

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

Finde die versteckten Wörter – Suchsel