Wir smart 4

Die Komparation der Adjektive – stopniowanie przymiotników

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.

Kilka przykładowych przymiotkników i zdań z nimi.

  1. schön piękny – Meine Mutter ist schön.
  2. lang długi – Die Schlange ist lang.
  3. frisch świeży – Das Brot ist frisch.
  4. stark silny – Der Mann ist stark.
  5. bequem wygodny – Der Sessel ist bequem.

Stopniowanie przymiotników – die Steigerung der Adjektive

Przymiotniki można stopniować w trzech kategoriach:

  • stopień równy – Positiv +
  • stopień wyższy – Komparativ ++
  • stopień najwyższy – Superlativ +++

Przymiotnik w stopniu wyższym Komparativ ++ otrzymuje końcówkę –er.
Przymiotnik w stopniu najwyższym Superlativ +++ otrzymuje słówko am i końcówkę -sten.

Positv +Komparativ ++Superlativ +++
klein – małykleineram kleinsten
schön – pięknyschöneram schönsten
billig – tanibilligeram billigsten

W ten sposób stopniują również: frisch świeży, einfach prosty, faul leniwy, langsam wolny, lieb kochany, schmutzig brudny, fleißig pilny, i inne.

Przymiotniki jednosylabowe, bądź krótkie, które zawierają samogłoski: a, o, u w stopniu wyższym Komparativ ++ oraz w stopniu najwyższym Superlativ +++ otrzymują przegłos.

Positv +Komparativ ++Superlativ +++
groß – małygrößeram größsten
lang – pięknylängeram längsten
jung – tanijüngeram jüngsten

W ten sposób stopniują również: alt stary, grob grubiański, warm ciepły, kalt zimny, i inne.

Przymiotniki, które kończą się na: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“, „-ß“ otrzymują w stopniu najwyższym Superlativ +++ końcówkę -esten.

Positv +Komparativ ++Superlativ +++
kalt – zimnykälteram kältesten
süß- słodkisüßeram süßesten
blöd – głupiblöderam blödesten

W ten sposób stopniują również: blind ślepy, dicht gęsty, echt prawdziwy, fest silny, fett tłusty, feucht mokry, fies ohydny, fix stały, glatt ślizgi, heiß gorący, laut głośny, leicht lekki, leise cichy, mies podły, mild łagodny, müde zmęczony, nett miły, rasch prędki, sanft delikatny, satt pełny, schlecht zły, spät późny, spitz ostry, stolz dumny, weise mądry, wild dziki, zart delikatny, i inne.

Przymiotniki, które kończą się na: „-el“, lub „-er“, stracą w stopniu wyższym (Komparativ) „-e-“.

Positv +Komparativ ++Superlativ +++
dunkel – ciemnydunkleram dunkelsten
teuer- słodkiteureram teuersten

W ten sposób stopniują się również: edel szlachetny, sicher pewny, i inne.

Stopniowanie nieregularne przymiotników:

Positv +Komparativ ++Superlativ +++
gut
besseram besten
oftöfteram häufigsten
großgrößeram größten
nahnäheram nächsten
hochhöheram höchsten
gernlieberam liebsten
vielmehram meisten

Słówka porównawcze:

so … wie … – tak … jak … – tu przymiotnik jest w stopniu równym (Positiv)!!!
Sie ist so groß, wie ich. Ona jest tak duża, jak ja.

… als … – … niż … – tu przymiotnik stoi w stopniu wyższym
Unsere Schule ist höher, als dein Haus. Nasza szkoła jest wyższa, niż twój dom.

Vervollstänige die Sätze. Uzupełnij zdania.

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken. W przypadku trudności proszę kliknąć w link.

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken. W przypadku trudności proszę kliknąć w link.

Uporządkuj przymiotniki i przysłówki w kolejności: stopień równy, wyższy, najwyższy, —, błędne formy.

Steigerung der Adjektive und Adverbien

Wie steigert man die Adjektive und Adverbien richtig?
Jak poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki?

Platz 1 – Positiv → miejsce 1 – stopień równy
Platz 2 – Komparativ → miejsce 2 – stopień wyższy
Platz 3 – Superlativ → miejsce 3 – stopień najwyższy
Platz 4 – Rest → miejsce 4 – reszta
Platz 5 – falsche Formen → miejsce 5 błędne formy

Tablica wyników: Steigerung der Adjektive und Adverbien

max z 40 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych
Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.