Neue Freundschaften knüpfen

Neue Freundschaften knüpfen – zawiązywanie nowych przyjaźni

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.

[Wortschatz]

 • sich in der Schule kennen lernen – poznać się w szkole
 • lange chatten – długo pisać na czacie
 • sich in einem Café treffen –  spotykać się w kawiarni
 • am Telefon sprechen – rozmawiać przez telefon
 • eine Blume schenken – podarować kwiaty
 • sich für den folgenden Tag verabreden – umówić się na kolejny dzień
 • sich auf das Treffen freuen – cieszyć się na spotkanie
 • mit jemandem Freundschaft schließen – zaprzyjaźnić się z kimś
 • neue Freundschaft knüpfen – zawierać nową przyjaźń
 • verbringen – spędzać
 • wirklich – naprawdę
 • gefallen – podobać się
 • den Mut haben – mieć odwagę
 • viel Erfolg haben – mieć powodzenie (szczęście)
 • miteinander sprechen – rozmawiać ze sobą (razem)

 

Übung 1. Was passt in die Lücken? Co pasuje w luki?

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania.

 1. Gdzie poznałaś Alana?
 2. Katrina  dostała od niego (von ihm) kwiaty.
 3. Pani Berger cieszyła się na spotkanie ze swoją siostrą (mit ihrer Freundin).
 4. Kiedy zaprzyjaźniłeś się z Marco?
 5. Jak często spotykałeś sie ze swoimi przyjaciółmi?
 6. Poznaliśmy się na dyskotece.

Übung 3. Was ist richtig? Markiere. Co jest poprawne? Zaznacz.

Neue Freundschaften - nowe przyjaźnie

lange chatten
am Telefon sprechen
neue Freundschaft knüpfen
sich in dem Park treffen
sich in einem Café treffen
sich auf das Treffen freuen
sich morgen verabreden
sich in der Schule kennen lernen
mit jemandem Freundschaft schließen
rote Rosen schenken
Neue Freundschaften - nowe przyjaźnie
Du hast {{userScore}} aus {{maxScore}} Punkten erreicht.
{{title}}
{{image}}
{{content}}