Wir smart 4

Wiederholung: Kapitel 2, Modul 7 – powtórzenie: rozdział 2, muduł 7

Wir smart 4

 

Hier sind Wiederholungsübungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 7.

 

 

Bei Störungen bitte hier klicken. ( <- Jeśli masz jakieś problemy kliknij w link).

Wortschatz Kapitel 2 Modul 7 - słownictwo - Kapitel 2 Modul 7

In 20 Jahren werden wir auf einer Trauminsel...
Kreuze nur die falsche Sätze an.
W roku 2030 będę jako stolarz pracować.
Ona skupi się na tenisie.
Am ältesten ist Karol.
Hanna jest najmniejsza z nas wszystkich.
Za 10 lat będę studiować medycynę.
Jako ogrodnik będzie pielęgnował ogrody.
Wohin fahren Robert und Anton in Urlaub?
In 30 Jahren werden die Menschen reicher sein.
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
Wortschatz Kapitel 2 Modul 7 - słownictwo - Kapitel 2 Modul 7
Du hast {{userScore}} aus {{maxScore}} Punkten erreicht.
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Ćwiczenie z pierwszej części można wykonać w aplikacji Goconqr.