Winterferien adé! - Żegnajcie ferie!

Winterferien adé! – Żegnajcie ferie zimowe

 

Hier ist eine Übung für die 6. und 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 6 i 7.

[Wortschatz]

die Eisbahn – lodowisko
die Schlittschuhbahn – lodowisko

die Winterferien – ferie zimowe

in den Winterferien – w czasie ferii zimowych
auf dem großen/kleinen Teich – na dużym/małym stawku
Schlitten fahren – jeździć na sankach
Schlittenfahrt machen – robić kulig
Schlittschuh laufen – jeździć na łyżwach
Schneeballschlacht machen – robić/urządzać bitwę na śnieżki
einen Schneemann bauen – lepić bałwana
einen/ein Iglu bauen – budować iglo
Schneeengel machen – robić aniołka w śniegu
im Schnee malen – malować w śniegu
im Schnee zeichnen – rysować w śniegu
(mit dem Fahrrad/mit dem Auto) im Schnee driften – driftować na śniegu (rowerem/samochodem)
fotografieren – fotografować
spazieren gehen – chodzić na spacery
einen Spaziergang machen – robić spacer/iść na spacer
Spaziergänge machen – robić spacery/ chodzić na spacery
lange schlafen – długo spać
lange aufbleiben – siedzieć do późna (dosł. do późna nie kłaść się spać)
Bücher lesen – czytać książki
sich mit Freunden treffen – spotykać się z przyjaciółmi
Oma und Opa besuchen – odwiedzać babcię i dziadka
im Kino sein – być w kinie
in die Eisbahn gehen – iść na lodowisko

Berichte kurz: Was hast du im Winter gemacht? Was hast du in deinen Winterferien gemacht?