Home / Klasse 3 / Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

Hier ist eine Übung für die 3. und 4. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 3 i 4.

[Wortschatz]

  • Der Wind weht. – Wieje wiatr.
  • Die Sonne scheint. – Słońce świeci.
  • Es hagelt. – Paga grad.

Finde Paare.
Znajdź pary.

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Verben: Grundformen – czasowniki: formy podstawowe

Aufgabe 1. Finde Paare. Bei Störungen bitte hier klicken.