Der Finalsatz – zdanie okolicznikowe celu

Der Finalsatz – zdanie okolicznikowe celu

 

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.

 

Zdanie okolicznikowe celu – der Finalsatz – odpowiada na pytanie wozu? (po co?), zu welchem Zweck? (w jakim celu?)

Der Finalsatz – rozpoczyna się od spójników:

 • um … zu (aby, ażeby);
 • damit (aby, ażeby).

Zdanie okolicznikowe celu – der Finalsatz – jest zdaniem pobocznym wyrażającym cel lub zamiar. Czasownik stoi na końcu zdania.

Ich fahre nach Spanien, um Spanisch zu lernen.
Ich fahre nach Spanien, damit ich Spanisch lerne.

Ich fliege in die USA, um meine Tante zu besuchen.
Ich fliege in die USA, damit ich meine Tante besuche.

Eva gibt mir das Buch, damit ich es lese.

Porównaj te zdania. Zwróć uwagę na formę czasownika w zdaniach okolicznikowych celu. Przy którym spójniku umzu, czy przy damit czasownik stoi na końcu nieodmieniony (w bezokoliczniku), a przy którym spójniku się odmienia?

W 3 przykładzie brakuje zdania z um … zu – domyślasz się dlaczego? Spójrz na kursywą zaznaczone osoby: czy mowa o jednej osobie, czy podmiot w obu zdaniach jest różny?

W zdaniach okolicznikowych celu – der Finalsatz – spójnika um … zu używamy jeśli w obu zdaniach mamy ten sam podmiot.

A w przypadku gdy mamy dwa różne podmioty stosuje się spójnik damit.
Spójnika damit można użyć zamiast umzu w zdaniach z jednakowym podmiotem.

W zdaniach ze spójnikami damit oraz umzu należy pamiętać o przecinku przed tymi spójnikami. Chyba, że zdanie rozpoczyna się od spójnika, to przecinek stawiamy zaraz po nim. Popatrz jeszcze raz na przykłady powyżej i poniżej:

Ich fliege in die USA, um meine Tante zu besuchen.
Um meine Tante zu besuchen, fliege ich in die USA.

[Wortschatz]

 • sich von der Arbeit erholen – odpocząć od pracy
 • neue Fremdsprache lernen – nauczyć się nowego języka obcego
 • neue Freunde kennen lernen – poznawać nowych przyjaciół
 • neue Freundschaften anknüpfen – zawiązywać nowe przyjaźnie
 • neue Erfahrung sammeln – zbierać nowe doświadczenie
 • anderes Land besuchen – odwiedzić inny kraj
 • anderes Land besichtigen – zwiedzić inny kraj
 • andere Kulturen kennen lernen – poznawać nowe kultury
 • Denkhorizonte erweitern – poszerzać horyzonty myślowe
 • mehr Spaß haben – mieć więcej przyjemności
 • Deutsch verbessern – poprawić niemiecki

Übung 1. Beende die Sätze… !
Dokończ zdania… !

 1. Er fährt jedes Jahr nach Deutschland …
 2. Monika fliegt in die USA …
 3. Ich lerne viel …
 4. Er bleibt im Krankenhaus …
 5. Ich kaufe mir einen Hund
 6. Du gehst in den Supermarkt …
 7. Ich gehe in die Bäckerei …
 8. Frau Bergmann kommt zur Schule …
 9. Familie Schmidt fährt ins Gebirge …
 10. Meine Mutter geht auf die Post …
 11. Ich spare Geld …
 12. Ich möchte nach Österreich fahren …

 

Übung 2. Bilde sinnvolle Sätze mit um … zu!
Ułóż sensowne zdania z um … zu!

 1. Ich bekomme ein neues Buch. Ich lese es.
 2. Ich fahre in die Stadt. Ich mache Einkäufe.
 3. Er wartet auf mich. Er sagt mir Bescheid.
 4. Ich komme heute. Ich lerne den Schriftsteller kennen.
 5. Anja geht in die Buchhandlung. Sie kauft ein Buch.
 6. Ben geht in die Konditorei. Er kauft dort Brötchen.
 7. Mein Freund bereitet zu Mittag vor. Er lädt seine Eltern ein.
 8. Alex kauft einen Computer. Er spielt am Computer.
 9. Die Kinder fahren in die USA. Sie lernen neue Kulturen kennen.
 10. Wir treffen uns heute. Wir machen ein Projekt.
 11. Ich trinke viel Milch. Ich bin gesund.
 12. Die Schüler lernen Fremdsprachen. Sie haben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
 13. Der Mechaniker arbeitet öfters. Er hat mehr Geld.
 14. Die Schülerin liest die Lektüre. Sie besteht die Prüfung.