Präteritum von haben und sein – czas przeszły Präteritum od czasowników haben i sein

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.

[Wortschatz]

 

 • dabei haben – mieć przy sobie
 • ein Date – randka
 • Glück haben – mieć szczęście
 • den Mut haben – mieć odwagę
 • eine Verspätung haben – mieć opóźnienie
 • pünktlich – punktualnie
 • großartig – wyśmienicie

 

Übung 1. Was passt in die Lücken? Co pasuje w luki?

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania.

 1. Gdzie byłaś wczoraj wieczorem?
 2. Katrina nie miała pieniędzy przy sobie (dabei).
 3. Pani Berger była u fryzjera.
 4. Kiedy miałaś randkę (ein Date) z Thomasem?
 5. Byłaś już w kościele?
 6. Ona miała troje dzieci.
 7. Ta (dieses) książka była już stara.
 8. Komputery były nowe.
 9. Patrick był wczoraj z Nadią w teatrze.
 10. On nie miał szczęścia.
 11. Lot (der Flug) miał opóźnienie.
 12. On nigdy nie był punktualny (pünktlich).
 13. Nasz stary dom (unser altes Haus) miał tylko 2 pokoje.
 14. Przedstawienie było wyśmienite (großartig).
 15. W 1999 roku byłem w Atenach (Athen).

Übung 2. Konjugiere das Verb haben und sein im Präteritum.
Odmień czasownik mieć i być w czasie przeszłym Präteritum.

 

Bei Störungen bitte hier klicken.