Top Beiträge

Achtung!

Diese Seite wird nicht mehr weiterentwickelt. Die Materialien, die du hier momentan findest, werden noch verfügbar.

Sobald die Seite www.pan.germaniak.eu geschlossen wird, werden schon alle Posts auf der Hauptseite www.germaniak.eu sein.

Uwaga!

Ta strona nie będzie już dalej rozwijana. Materiały, które tu obecnie znajdujesz, będą jeszcze dostępne.

Jak tylko strona pan.germaniak.eu zostanie zamknięta, wszystkie posty będą już dostępne na stronie głównej www.germaniak.eu.

Überblick

Maj, 2018

 • 21 maja

  Wörter mit ä und äu – Słowa z ä i äu

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”. Finde Paare. Znajdź pary.

  Lies mehr ...
 • 20 maja

  Quiz: Wortschatz: St, J, ck, Sp – Quiz: słownictwo: St, J, ck, Sp

  Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 1”.   St           J           ck         Sp     …

  Lies mehr ...
 • 17 maja

  Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

  Hier ist eine Übung für die 3. und 4. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 3 i 4. Der Wind weht. – Wieje wiatr. Die Sonne scheint. – Słońce świeci. Es hagelt. – Paga grad. Finde Paare. Znajdź pary.

  Lies mehr ...
 • 15 maja

  Wohin fährst du in Urlaub? – Dokąd jedziesz na urlop?

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5. die Sommerferien – wakacje Übung 1. Finde Paare.  Znajdź pary.   Bei Störungen bitte hier klicken.

  Lies mehr ...
 • 4 maja

  Adjektive: Gegensatzpaare – Przymiotniki: przeciwieństwa

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. alt stary– jung młody groß duży – klein mały gut dobry – böse zły gesund zdrowy – krank chory hungrig głodny – durstig spragniony laut głośny – leise cichy leicht lekki – schwer ciężki lustig wesoły, zabawny – traurig smutny schnell …

  Lies mehr ...
 • 4 maja

  Buchstabe sp – literka sp

  Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.  

  Lies mehr ...

Kwiecień, 2018

 • 26 kwietnia

  Wortschatz K2 M4 – słownictwo K2 M4

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Teste dich! Sprawdź się! Bei Störungen bitte hier klicken.

  Lies mehr ...
 • 23 kwietnia

  Präteritum – czas przeszły Präteritum (Imperfekt)

  Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Czas przeszły Imperfekt zwany też Präteritum służy do opisywania zdarzeń z przeszłości. Stosowany w opisach, relacjach i opowiadaniach. Tworzenie: Cechą charakterystyczną jest końcówka –te w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej! W pozostałych osobach dodawane są …

  Lies mehr ...
 • 19 kwietnia

  Adjektive verändern sich – przymiotniki zmieniają się

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Übung 1. Was passt in die Lücken? Ergänze! Co pasuje w luki. Uzupełnij! Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.  

  Lies mehr ...
 • 19 kwietnia

  Wortschatzübungen: K1 M4 – ćwiczenia słownictwa: K1 M4

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Teste dich!Sprawdź się! Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Verbinde. Połącz.

  Lies mehr ...
 • 16 kwietnia

  Adjektive – przymiotniki

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.   Bei Störungen bitte hier klicken.

  Lies mehr ...
 • 12 kwietnia

  Wohin und womit fährtst du? – Dokąd i czym jedziesz?

  Hier ist eine Übung für die 6. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 6.   die Universität – uniwersytet das Einkaufszentrum – centrum handlowe   Übung 1. Was passt in die Lücke? Vervollständige den Satz. Co pasuje w lukę? Uzupełnij zdanie. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte …

  Lies mehr ...
 • 7 kwietnia

  Wie geht’s dir?

  Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4.   Wie geht’s? – Jak się masz? Jak leci? Wie geht es dir? – Jak się masz? Co u Ciebie? Wie geht es Ihnen? Jak się Pan/Pani/Państwo mają? Co u Pani/Pana/ Państwa słychać? W powyższych pytaniach połączenie …

  Lies mehr ...

Marzec, 2018

 • 26 marca

  *Ostern – wielkanoc

    Ostern – Wielkanoc Frohe Ostern! – Wesołych Świąt Wielkanocnych! der April – kwiecień der Frühling – wiosna der Gründonnerstag – Wielki Czwartek der Karfreitag – Wielki Piątek der Karsamstag – Wielka Sobota der März – marzec der Ostergottesdienst – Nabożeństwo Wielkanocne der Osterhase – zając wielkanocny der Osterkorb – …

  Lies mehr ...