Top Beiträge

Achtung!

Diese Seite wird nicht mehr weiterentwickelt. Die Materialien, die du hier momentan findest, werden noch verfügbar.

Sobald die Seite www.pan.germaniak.eu geschlossen wird, werden schon alle Posts auf der Hauptseite www.germaniak.eu sein.

Uwaga!

Ta strona nie będzie już dalej rozwijana. Materiały, które tu obecnie znajdujesz, będą jeszcze dostępne.

Jak tylko strona pan.germaniak.eu zostanie zamknięta, wszystkie posty będą już dostępne na stronie głównej www.germaniak.eu.

Überblick

Marzec, 2021

Luty, 2021

 • 20 lutego

  *Kapitel 2 – Lektion 2d – Wo war die Party?

  Tł. Gdzie była impreza? Ausdruck auf PolnischZwrot po niemieckuw weekendam Wochenendebyć w domuzu Hause seinu nasbei unsprzyjść/przyjechać w odwiedzinyzu Besuch kommenbyć w odwiedzinachzu Besuch seinprzedstawiać sięsich vorstellen + D (mir/dir/…)odseitmieszkać w Australiiin Australien wohnenubeiurodzinyder Geburtstagjak pięknie/superwie schönimpreza, przyjęciedie Pary naprawdę wspanialewirklich tollwcalegar nichtiść do domunach Hause gehenaż do, dobis znowuwiederodwiedzaćbesuchenmieć odwiedzinyBesuch habenbyć …

  Lies mehr ...

Sierpień, 2020

 • 21 sierpnia

  *Jetzt Abitur!

  Hier findest du eine Liste mit Übungen verschiedener Art. Alle Übungen helfen dir fit für Abi zu sein. Übung 1. Wähle eine richtige Antwort. Es sind jeweils 2 Beispielsätze und nur ein Wort passt zu ihnen. Klicke den Link um die Übung machen zu können. Übung 2.

  Lies mehr ...

Czerwiec, 2020

 • 24 czerwca

  *Wiederholung Kapitel 1 – Komplett +2

  DeutschPolnischdie Auskunft, die Auskünfteinformacjadie Blume, die Blumenkwiatdie Briefmarke, die Briefmarkenznaczekgebendawaćder Geburtstag, die Geburtstageurodzinydürfenmieć pozowoleniekönnenmóc, umieć, potrafićsollenmieć powinnośćwollenchciećmögenlubićmüssen musiećder Arzt, die Ärztelekarzdie Ärztin, die Ärztinnenlekarkigesundzdrowydie Hand, die Händerękadie Halstablette, die Halstablettentabletka na gardłodie Zunge raussteckenpokazać język… ist entzündet. … jest podrażniony/ w stanie zapalnym.ich möchtechciałbym/chciałabymabhörenobsłuchiwaćhusten kaszlećlaut głośnoeinmal, zweimal, dreimalraz, dwa razy, …

  Lies mehr ...

Maj, 2020

 • 28 maja

  *Kapitel 3 – Lektion 3d – Steffi hat Fieber

  DeutschPolnischWie geht´s dir denn?Co u ciebie?Jak leci?aussehenwyglądaćDu siehst nicht gut aus.Wyglądasz nie dobrze.Nie wglądasz dobrze.Was ist denn los mit dir?Co się z tobą dzieje?krank seinbyć chorymkrankchorygesund zdrowysich fühlenczuć sięsich gut/schlecht fühlenczuć się dobrze/źlegar nicht wcaleder Kopfschmerz, – enból głowyetwastroszeczkę, cośdas Fiebergorączkader Hustenkaszelder Schnupfenkatardie Grippegrypader Durchfallbiegunkadas Erbrechenwymiotydie Verstopfungzatwardzenieder AusschlagwysypkaDas tut mir …

  Lies mehr ...
 • 25 maja

  *Lektion 1c – Wollen wir ins Zentrum fahren?

  Odmiana czasowników modalnych (Modalverben) w czasie teraźniejszym (Präsens) przez osoby müssenmusiećwollenchciećkönnenmóc, umiećdürfenmieć pozwoleniesollenmieć powinnośćichmusswillkanndarfsolldumusstwillstkannstdarfstsollstersieesmusswillkanndarfsollwirmüssenwollenkönnendürfensollenihrmüsstwolltkönntdürftsolltsieSiemüssenwollenkönnendürfensollen Wortschatz – słownictwo DeutschPolnischdas Zentrum, die Zentrencentrumdie Bäckerei, die Bäckereienpiekarniadas Kaufhaus, die Kaufhäuserdom towarowy, dom handlowyder Blumenladen; die Blumenlädenkwiaciarniadie Buchhandlung, die Buchhandlungenksięgarnia, księgarniedas Schreibwarengeschäft, die Schreibwarengeschäftesklep papierniczyder Markt, die Märkterynekder Supermarkt, die Supermärktesupermarket, supermarketydie Apotheke, die …

  Lies mehr ...
 • 19 maja

  *Lektion 1b – Wie kommt man …?

  Przyimki oznaczające miejsce: Kino/Museum/Theater/CaférzeczownikPytanie: Wo?Pytanie: Wohin?die Straße – ulicadie Mozartstraßein der Mozartstraßein die Mozartstraßedas Zentrum – centrumim Zentrumins Zentrumdie Stadt – miastoin der Stadtin die Stadtder Marktplatz – rynekam Marktplatz(bis) zum Marktplatzdie Ampel – światłaan der Ampel(bis) zur Ampeldie Kreuzung – skrzyżowaniean der Kreuzung(bis) zur Kreuzungdas Rathaus – ratuszim Rathauszum/ins …

  Lies mehr ...
 • 18 maja

  *Futur I – Czas przyszły

  W języku niemieckim występują dwa czasy przyszłe. Futur I oraz Futur II. Futur I – składa się z czasownika posiłkowego werden oraz właściwego czasownika w bezokoliczniku, który w zdaniu stoi na końcu. Poniżej prezentuję kilka grafik obrazujących budowę czasu przyszłego. A tutaj filmik na yt o czasie przyszłym Futur I …

  Lies mehr ...
 • 11 maja

  Kapitel 3 – Lektion 3c – Was gibt es zum Mittagessen?

  DeutschPolnischdas Abendbrot, das Abendessenkolacjadas Frühstückśniadaniedas Mittagessenobiadfrühstückenjeść śniadanieHunger haben być głodnym (dosł. mieć głód)Durst habenbyć spragnionym (dosł. mieć pragnienie) inaczej chcieć się pićzum Mittagessenzum Abendessenzum Dessertna obiadna kolacjęna desergibt esjest/sądie Spaghettispaghetti die Tomatensoße, -nsos pomidorowydie Portion, -enporcjadas Stück, -ekawałekdie Tasse, -nfiliżankader Becher, –kubekdie Dose, -npuszkadie Flasche, -nbutelkadas Glas, die Gläserszklanka, słoik, …

  Lies mehr ...
 • 4 maja

  *Kapitel 3 – Lektion 3b – Essen

  Mahlzeit – słowo Mahlzeit ma wiele zastosowań. die Mahlzeit, die Mahlzeiten to posiłekSamo Mahlzeit! Stosowane bywa jako synonim do Guten Appetit! czyli Smacznego!W porze obiadowej Mahlzeit! to zwrot na przywitanie się – odpowiednik Schönen Mittag! w dosłownym tłumaczeniu udanego/pięknego południa, albo po prostu dzień dobry 😉 DeutschPolnischdie Sendung audycjasprechen übermówić, …

  Lies mehr ...

Kwiecień, 2020

 • 28 kwietnia

  Lektion 1a – Beim Arzt – U lekarza

  DeutschPolnischdie Zunge językdie Zunge raussteckenpokazać język… ist entzündet. … jest podrażniony/ w stanie zapalnym.ich möchtechciałbym/chciałabymabhörenobsłuchiwaćhusten kaszlećlaut głośnoeinmal, zweimal, dreimalraz, dwa razy, trzy razyjemandem (Dativ) die Hand gebendać komuś rękę Fieber habenmieć gorączkęeinen Hustensirup verschreibenprzepisać syrop na kaszelim Bett bleibenzostać w łóżkuden Tee trinkenpić herbatęVerstanden?Zrozumiano?Rückenschmerzen habenmieć bóle plecówKopfschmerzen habenmieć ból(e) głowyBauchschmerzen …

  Lies mehr ...
 • 24 kwietnia

  Odmiana rodzajnika przez przypadki

  Grammatikecke

  Poniżej prezentuję odmianę rodzajnika określonego i nieokreślonego przez przypadki r. męskir. żeńskir. nijakil. mnogaMianownikNominativdereindieeinedaseindie–DopełniaćGenitivdes …+s*eines …+sdereinerdes …+s*eines …+sder–CelownikDativ demeinemdereinerdemeinemden …+n**–***BiernikAkkusativdeneinendieeinedaseindie–* rzeczowniki r. męskiego i niejakiego w Dopełniaczu (Genitiv) otrzymują końcówkę -s lub -es.** rzeczowniki w l. mn. w Celowniku (Dativ) otrzymują zazwyczaj końcówkę -n.*** Rzeczowników w Genitiv l. mn. nie …

  Lies mehr ...
 • 20 kwietnia

  Die Körperteile – części ciała

  Auf Deutschpo polskudie Hand, die Händedłońder Arm, die Armerękader Kopf, die Köpfegłowadas Ohr, die Ohrenuchoder Mund, die Münderusta, buziader Zahn, die Zähneząbdie Brust, die Brüsteklatka piersiowader Rücken, die Rückenplecydas Bein, die Beinenogader Fuß, die Füßestopader Zeh, die Zehendie Zehe, die Zehenpalec u stopydas Knie, die Kniekolanoder Bauch, die Bäuchebrzuchder Hals, …

  Lies mehr ...
 • 6 kwietnia

  Kapitel 3 – Lektion 3a – Tagesablauf

  herrlichwspaniały, wspanialenicht wahr?nie prawda?allewszyscynochjeszczeschlafen spaćsich freuen cieszyć siędas Programmprogram/planein wenigtroszeczkęim Bett bleiben pozostać w łóżkualsowięcaufstehenwstawaćerst späterdopiero późniejsich waschenmyć sięfrühstückenjeść śniadaniesich anziehenubierać siędanach potem, następnieaufräumensprzątaćdannnastępnie, potemvorbeikommenwpaść do kogośzusammenrazembei Sebastianu Sebastianasich (mit jemandem) treffenspotykać się (z kimś)im Zentrumw centrumnach Hause kommenwracać do domuzu Abend essenjeść kolacjęzu Mittag essen jeść obiadfernsehenoglądać telewizjęins Bett …

  Lies mehr ...
 • 6 kwietnia

  *Kapitel 2 Lektion 2a

  Modalverb – czasownik modalny mögen: lubić SingularPluralichmagwir mögendumagstihrmögtersieesmagsieSiemögenZwróć uwagę, że w odmianie czasownika modalnego mögen – ö zmienia się w l. pojedynczej na a. 1 i 3 os. l. pojedynczej brzmią identycznie (nie mają końcówek charakterystycznych dla swoich zaimków osobowych) Übung 1. Ordne zu. Przyporządkuj. Hier üben, oder den Link …

  Lies mehr ...