Zitate – cytaty

Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Szczęście to jedyne co się podwaja, gdy się je dzieli.

Einige träumen bloß von Erfolg, während andere hart dafür arbeiten.

Niektórzy ludzie marzą o sukcesie, gdy inni ciężko nad nim pracują!