Klasse 5

Wortschatz K2 M4 – słownictwo K2 M4

Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Teste dich! Sprawdź się! Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Wortschatzübungen: K1 M4 – ćwiczenia słownictwa: K1 M4

Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Teste dich!Sprawdź się! Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Verbinde. Połącz.

Lies mehr ...

Ortsangaben: Wohin? – Okolicznik miejsca: dokąd?

Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Finde Paare.  Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.        

Lies mehr ...

Wortschatzkiste – für die 5. Klasse – K3 M4

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5. Kapitel 4 – Modul 3 aufstehen* – wstawać frühstücken – jeść śniadanie zur Schule gehen – iść do szkoły die Schule – szkoła anfangen* – rozpoczynać nach Hause zurückfahren* – jechać do domu z powrotem zu …

Lies mehr ...

Fernsehen: Wiederholung – Telewizja: powtórzenie

[der Fernseher - telewizor]

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Ordne die Substantive dem richtigen Artikel zu.  Przyporządkuj rzeczowniki do właściwego rodzajnika. Übung 2. Ordne die Substantive dem richtigen Artikel zu.  Przyporządkuj rzeczowniki do właściwego rodzajnika. Übung 3. Was ist richtig? Co …

Lies mehr ...

Weihnachten – Boże Narodzenie

Weihnachten Hier ist eine Übung zu Weihnachten. Tutaj znajduje się ćwiczenie do tematu Boże Narodzenie.     Bei Störungen bitte hier klicken.     Was ist richtig? Co jest poprawnie?   Was ist das? Errate! Co to jest? Odgadnij!   Finde die Paare! Znajdź pary!    

Lies mehr ...

Verbkonjugation – Odmiana czasowników

Wzory odmiany czasowników Variante 1: wohnen – mieszkać Według tego wzoru odmienia się większość czasowników, np.:wohnen, machen, kochen, spielen, singen, schreiben, hören, stehen i inne. temat -> woh|en <- końcówkatemat -> mach|en <- końcówka SingularPluralichwohnemieszkamwirwohnenmieszkamyduwohnstmieszkaszihrwohntmieszkacieersieeswohntmieszkaSiesiewohnenmieszka/mieszkają* *  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo. Variante 2: heißen – nazywać się Według tego wzoru …

Lies mehr ...

Wiederholung aus der 4. Klasse – powtórzenie z klasy 4

  Hier sind Wiederholungsübungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Insgesamt gibt es 20 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 5. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 1”. W bazie jest 20 pytań.   der Abstellraum – pomieszczenie gospodarcze der Bruder …

Lies mehr ...

Fernsehen – telewizja

[der Fernseher - telewizor]

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”.      

Lies mehr ...

Wohin fährst du in den Urlaub? – Dokąd jedziesz na urlop?

  Hier ist eine Schüttelsatz-Übung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2: Kapitel 2, Modul 4”. Tutaj znajduje się ćwiczenie „rozsypanka wyrazowa” dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr   Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Freizeitaktivitäten und das Verb: können – Aktywności czasu wolnego i czasownik können

  Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”.   Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Baue die Sätze. Ułóż zdania. …

Lies mehr ...

Alltägliches – Codzienność

Hier ist eine Wiederholungsübung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 40 Fragen. Tutaj znajduje się ćwiczenie powtórzeniowe dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”. Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy 40 …

Lies mehr ...

Modalverben – czasowniki modalne

Hier sind die Übungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 5. Ćwiczenia bazują na podręczniku „Wir smart 2”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je. Übung Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Modalverben. …

Lies mehr ...

Mein Tagesablauf – Trennbare Verben

Hier sind die Übungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 5. Ćwiczenia bazują na podręczniku „Wir smart 2”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je. Übung Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Mein …

Lies mehr ...