Teste dich! - Sprawdź się!

Die Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ – przyimki z celownikiem i biernikiem

Teste dich! – Sprawdź się!

 

Hier sind Wiederholungsübungen für die 6. und 7. Klasse. Insgesamt gibt es 24 Fragen.

Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 6 i 7.  W bazie są 24 pytania.

 

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr