Wortschatz K1 M8 – słownictwo

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.

[Wortschatz]

 • sich in der Schule kennen lernen – poznać się w szkole
 • lange chatten – długo pisać na czacie
 • sich in einem Café treffen –  spotykać się w kawiarni
 • am Telefon sprechen – rozmawiać przez telefon
 • eine Blume schenken – podarować kwiaty
 • sich für den folgenden Tag verabreden – umówić się na kolejny dzień
 • sich auf das Treffen freuen – cieszyć się na spotkanie
 • mit jemandem Freundschaft schließen – zaprzyjaźnić się z kimś
 • neue Freundschaft knüpfen – zawierać nową przyjaźń
 • bringen – przynosić
 • verbringen – spędzać
 • wirklich – na prawdę
 • gefallen – podobać się
 • den Mut haben – mieć odwagę
 • viel Erfolg haben – mieć powodzenie (szczęście)
 • miteinander sprechen – rozmawiać ze sobą (razem)

 

Übung 1. Finde Paare.
Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.