Czas przeszły Perfekt: Übungen

Hier sind Übungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 7.
Alles zum Thema Perfekt findest du hierWszystko do tematu – czas przeszły Perfekt znajdziesz tutaj.

Wähle die richtige Form des Hilfsverbs aus!  Wybierz właściwą formę czasownika posiłkowego!

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

Wähle den richtigen Satz im Perfekt aus!  Wybierz poprawne zdanie w czasie przeszłym Perfekt!

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

Jeśli potrzebujesz więcej ćwiczeń zajrzyj tutaj do ćwiczeń z klasy 6.