Download

Hier sind unterschiedliche Materialien, die du herunterladen kannst. Die meisten Dateien sind als PDF veröffentlicht. 

Tutaj są różne materiały, które możesz sobie pobrać. Najczęściej są to pliki PDF.

Auf Deutsch

 • Zitate auf Deutsch – Cytaty po niemiecku

Essen und Trinken

Familie

 • Trimino – Familienmitglieder – Teil 1 und Teil 2 – Trimino – członkowie rodziny – część 1 i 2

Feiertage

 • Martinstag – Laterne basteln – Vorlage – Dzień Św. Marcina – budowanie lampionu – wzór
 • Suchsel – Ostern – Wykreślanka Wielkanoc – (kilka poziomów trudności)

Grammatik

 • Anlaute – Buchstaben-Tafelkarten A4 – Rzeczowniki rozpoczynające się od literek w kolejności alfabetycznej – Tablice A4
 • Arbeitsblatt – Wie spät ist es? Inoffizielle Zeitformen – Która jest godzina? – czas nieoficjalnie
 • Domino – Jahreszahlen– Domino – daty [5. und 7. Klasse]
 • Domino  – Modalverben – gra domino – czasowniki modalne
 • Domino – Auf dem Spielplatz /Auf dem Sportplatz mit Imperativ – gra domino – na placu zabaw – tryb rozkazujący
 • Domino – Zahlen von 1 bis 20 – gra domino – liczby od 1 do 2
 • Suchsel – Wykreślanka do tematu: Wörtertraining S. 12 Kursbuch [2. Klasse]
 • Suchsel 1 und Suchsel 2Merkwörter mit aa, ee, oo – wykreślanka: Słowa z aa, ee, oo [2. Klasse]
 • Suchsel – Adjektive: Gegensatzpaare – Wykreślanka przymiotniki – przeciwieństwa
 • Trimino –Modalverben: müssen, dürfen, können, wollen, sollen, mögen – Trimino – czasowniki modalne

Jahreszeiten

 • Domino – Im Herbst – gra domino – jesienią [3. Klasse]

Schulsachen

 • Domino – Schulsachen – gra domino – przybory szkolne [5. Klasse]
 • Domino – Schulsachen – Was ist das? Das ist … – gra domino – przybory szkolne – Co to jest? To jest … [5. Klasse]

Unterrichtsgestaltung

 • Nomen – Überschrifte – rzeczowniki – nagłówki do podziału rzeczowniki na kategorie[2. Klasse]
 • Stationen 1-10 – Überschrifte – nagłówki do stacji od 1 do 10
 • Sticker – Motivationssticker – naklejki motywacyjne
 • Stundenplan für Mädchen und für Jungen – plan lekcji dla dziewczynek i dla chłopców.

Hier ist ein Link zu allen Dateien.
Tutaj link do folderu ze wszystkimi plikami.