Home / Klasse 6 / Perfekt – czas przeszły

Perfekt – czas przeszły

Czas przeszły Perfekt

 • składa się z czasownika posiłkowego _________ lub __________.
 • oraz z imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt (PP)

Do czasowników posiłkowych zaliczamy dwa czasowniki, które już znacie:

sein haben

Oba te czasowniki odmieniają się nieregularnie i ich odmiany należy nauczyć się na pamięć. Dla przypomnienia link do odmiany tych czasowników: sein & haben.

Tak jak w języku angielskim, tak również w języku niemieckim występują 3 formy  podstawowe (znana jest wam tabelka). Dziś właśnie o tej 3 formie podstawowej.

Partizip Perfekt od czasowników regularnych tworzy się bardzo prosto:

machen – robić – bezokolicznik

mach – to temat czasownika

en to końcówka

Aby utworzyć Partizip Perfekt czasowników regularnych:

 1. potrzebujemy: bezokolicznika (właściwie to samego tematu czasownika – mach)
 2. skorzytać z przedrostka ge
 3. i do tego nowej końcówki –t

Tym sposobem stawiamy sobie przedrostek przed temat czasownika:

gemach

Następnie dodajemy jeszcze nową końcówkę

gemacht

Tym oto sposobem utworzyliśmy – Imiesłów – Partizip Perfekt

Analogicznie będziemy tworzyć PP od czasowników takich jak:

stürzen (upadać) – kochen (gotować) – holen (przynosić) – basteln (majsterkować) – sammeln (zbierać) – pflücken (zrywać) – fragen (pytać) – wohnen (mieszkać) – lernen (uczyć się) i wiele, wiele innych.

Spróbuj sam/sama jakie to proste.

Partizip Perfekt der regelmäßigen Verben

Prüfe, ob du weißt, wie man Partizip II bildet.

Es werden jeweils 10 Fragen gestellt.

 

Sprawdź, czy wiesz jak tworzyć Partizip II – Imiesłów czasu przeszłego Perfekt.

Każdorazowo zostanie wylosowanych 10 pytań.


Tablica wyników: Partizip Perfekt der regelmäßigen Verben

max z 80 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

 

Jeśli chodzi o 3 formę czasownika od czasowników nieregularnych (mocnych) to należy nauczyć się ich z tabelki na pamięć.

Ich główną cechą charakterystyczną jest to, że zakończone są na –en, np.

 • tragen (nosić) – hat getragen,
 • aufstehen (wstawać) – ist aufgestanden,
 • essen (jeść) – hat gegessen,
 • sitzen (siedzieć) – hat gesessen,
 • trinken (pić) – hat getrunken,
 • sein (być) – ist gewesen,
 • laufen (biegać) – ist gelaufen,
 • kommen (przychodzić, pochodzić) – ist gekommen,
 • fahren (jechać) – ist gefahren,
 • gehen (iść) – ist gegangen,
 • bekommen (otrzymywać, dostawać) – hat bekommen, itd.

Od tej reguły są też wyjątki:

 • bringen (przynosić) – hat gebracht,
 • wissen (wiedzieć) – hat gewusst, itd.

Check Also

Wortschatz K3 M6

Hier ist eine Übung für die 6. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir …