Czas przeszły Perfekt

Hier sind die Übungen für die 6. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 3”.

 

Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 6. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 3”.

Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.

[Schüttelsatz]
 Übung
Bilde Sätze im Perfekt aus dem angegebenen Wortmaterial.
Ułóż zdania w czasie przeszłym Perfekt z podanego słownictwa.18 Sätze – 18 zdań
[Kreuzworträtsel]
 Übung
Löse das Kreuzworträtsel – Partizip Perfekt
Rozwiąż krzyżówkę – imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt.3 Kreuzworträtsel mit insgesamt 30 Fragen – 3 krzyżówki łącznie z 30 pytaniami
[Zuordnungsübung]
 Übung
Ordnen Sie nun die Satzenden den Satzanfängen zu. Vervollständigen Sie die Sätze mit dem jeweils passenden Verb im Perfekt, oder auch finden sie den passenden Partizip Perfekt.
Przyporządkuj zakończenie zdań do ich początku. Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem w czasie przeszłym Perfekt, lub też znajdź odpowiedni imiesłów czasu przeszłego Perfekt.5 Übungen mit insgesamt 37 Sätzen und zusätzlich mit 12 Ausdrücken – 5 ćwiczeń z łącznie 37 zdaniami i dodatkowo 12 zwrotami
Erklärung
Alle diese Übungen wurden mit dem Program Hot Potatoes erstellt. Unten eine Liste mit kurzer Erklärung von den Übungsarten.

 

Wszystkie te ćwiczenia powstały w programie Hot Potatoes. Poniżej lista z wyjaśnieniem typów ćwiczeń.

[Quiz]
[Schüttelsatz]
[Zuordnungsübung]
[Kreuzworträtsel]
[Lückentext]

 Quiz – quiz
 Schüttelsatz – zdanie rozsypanka
 Zuordnungsübung – ćwiczenie przyporządkuj/posegreguj/ułóż w kolejności
 Kreuzworträtsel – krzyżówka
 Lückentext – uzupełnianie luk

Wiederhole alle Formen. Powtórz wszystkie formy.

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.