Home / Klasse 6 / Czas przeszły Perfekt
Sechste Klasse

Czas przeszły Perfekt

Hier sind die Übungen für die 6. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir neu 3”.

Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 6. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir neu 3”.

 

Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.

[Schüttelsatz] Übung Bilde Sätze im Perfekt aus dem angegebenen Wortmaterial.
Ułóż zdania w czasie przeszłym Perfekt z podanego słownictwa.18 Sätze – 18 zdań
[Kreuzworträtsel] Übung Löse das Kreuzworträtsel – Partizip Perfekt
Rozwiąż krzyżówkę – imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt.3 Kreuzworträtsel mit insgesamt 30 Fragen – 3 krzyżówki łącznie z 30 pytaniami
[Zuordnungsübung] Übung Ordnen Sie nun die Satzenden den Satzanfängen zu. Vervollständigen Sie die Sätze mit dem jeweils passenden Verb im Perfekt, oder auch finden sie den passenden Partizip Perfekt.
Przyporządkuj zakończenie zdań do ich początku. Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem w czasie przeszłym Perfekt, lub też znajdź odpowiedni imiesłów czasu przeszłego Perfekt.5 Übungen mit insgesamt 37 Sätzen und zusätzlich mit 12 Ausdrücken – 5 ćwiczeń z łącznie 37 zdaniami i dodatkowo 12 zwrotami

 

Erklärung Alle diese Übungen wurden mit dem Program Hot Potatoes erstellt. Unten eine Liste mit kurzer Erklärung von den Übungsarten.

Wszystkie te ćwiczenia powstały w programie Hot Potatoes. Poniżej lista z wyjaśnieniem typów ćwiczeń.

[Quiz] Quiz – quiz
[Schüttelsatz] Schüttelsatz – zdanie rozsypanka
[Zuordnungsübung] Zuordnungsübung – ćwiczenie przyporządkuj/posegreguj/ułóż w kolejności
[Kreuzworträtsel] Kreuzworträtsel – krzyżówka
[Lückentext] Lückentext – uzupełnianie luk

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Wortschatz K3 M6

Hier ist eine Übung für die 6. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir …