[der Fernseher - telewizor]
der Fernseher - telewizor

Fernsehen: Wiederholung – Telewizja: powtórzenie

[der Fernseher - telewizor]
der Fernseher – telewizor
Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.

 

Übung 1. Ordne die Substantive dem richtigen Artikel zu. 
Przyporządkuj rzeczowniki do właściwego rodzajnika.

Übung 2. Ordne die Substantive dem richtigen Artikel zu. 
Przyporządkuj rzeczowniki do właściwego rodzajnika.

Übung 3. Was ist richtig?
Co jest poprawnie?


Übung 4. Wie ist der Artikel von…? Ordne zu.
Jaki jest rodzajnik od …? Przyporządkuj.


Übung 5. Ergänze die Sätze.
Uzupełnij zdania.

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

 

Übung 6. Mach das Quiz.
Wykonaj quiz.

Im Fernsehen - w telewizji

Prüfe, ob du alles weißt, was im Fernsehen so läuft.

Es werden jeweils 10 Fragen gestellt.

 

Sprawdź, czy wiesz wszystko, co leci w telewizji.

Każdorazowo zostanie wylosowanych 10 pytań.