Zahlen von 1 bis 12 Liczby od 1 do 12

Zahlen von 1 bis 12 – liczby od 1 do 12

Zahlen von 1 bis 12
Liczby od 1 do 12

 

Hier sind Übungen für die 4. Klasse.
Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4.

[Wortschatz]

die Zahl, (Zahlen) – liczba

1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf

WYMOWA

Film z nagraniem wymowy znajduje się poniżej.

W tej lekcji interesują Cię tylko liczebniki w zakresie od 1 do 12.

 

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Addiere! Schreibe die Ergebnisse als ein Wort ins Heft!  Dodaj! Wyniki zapisz słownie w zeszycie.

A.
1+4 =
6+3 =
8+1 =
2+2 =

B.
3+5 =
9+0 =
8+4 =
1+2 =

C.
2+1 =
5+5 =
7+5 =
4+2 =

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr