Niko 2

Wortfamilie – rodzina wyrazowa

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 2”.
Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 2”.

zaubern – Zauberer – Zaubererin  – bezaubern –

Wortstamm – to temat słowa – czyli to co w każdym słowie się powtarza. Popatrz na słowa powyżej i jak myślisz, która część będzie tematem słowa (dt. Wortstamm)??? Oczywiście, że „zauber„.

Übung 1. Schreibe den Wortstamm in die Lücke. 
Napisz temat słowa w lukę.

Wortfamilien - rodziny wyrazowe

Welche Wörter gehören zu einer Wortfamilie?  Które słowa należą do jednej rodziny wyrazowej?

 

Jeweils wird nur 10 aus 15 Fragen gestellt. Każdorazowo pojawi się 10 pytań. Łącznie jest 15 pytań.