Niko 2

Wörter mit ie – słowa z ie

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”.

[Wortschatz]

  • der Dieb – złodziej
  • der Dienstag – wtorek
  • der Riese – wielkolud
  • die Biene – pszczoła
  • die Fliege – mucha
  • die Liebe – miłość
  • die Wiese – łąka
  • die Ziege – koza
  • das Sieb – sitko

 

Viele Wörter mit lang gesprochenem i werden mit ie geschrieben. Wiele słów z dłużej wymawianym i jest zapisywana przez ie.

Zapamiętaj! 

ie” – czytamy i wymawiamy jak „i„, np. w wyrazie igła. „ie” to dłużej wymawiane „i„.

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.