Home / Archiv

Archiv

Zahlen von 20 bis 100 – liczby od 20 do 100

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. die Zahl, (Zahlen) – liczba 20 – zwanzig 30 –dreißig 40 – vierzig 50 – fünfzig 60 – sechzig* 70 – siebzig* 80 – achtzig 90 – neunzig 100 – (ein)hundert 1000 – (ein)tausend Liczebnik 20 należy nauczyć się na pamięć. …

Lies mehr ...