Archiv

Wir smart 1: Kapitel 1 Modul 2. Teste dich! – Sprawdź się!

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 21 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 1”. Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy …

Lies mehr ...