Archiv

Strategie: Dehnungs – h – Nieme h

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”. der Sohn – syn sehr – bardzo die Sahne – śmietana die Zahl – liczba das Jahr – rok der …

Lies mehr ...