Top Beiträge

Verben: Grundform – czasowniki: forma podstawowa

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”. ​ fahren – jechać hüpfen – podskakiwać laufen – biegać lernen – uczyć się malen – malować rennen – biegać, …

Lies mehr ...

Czas przeszły Perfekt: Übungen

  Hier sind Übungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 7.   Alles zum Thema Perfekt findest du hier. Wszystko do tematu – czas przeszły Perfekt znajdziesz tutaj.       Wähle die richtige Form des Hilfsverbs aus!  Wybierz właściwą formę czasownika posiłkowego!   Quiz erstellt von Damian …

Lies mehr ...

Im Herbst – jesienią

Chciałbym zaprezentować Wam tutaj domino o tematyce jesiennej. Szablon do pobrania w wersji PDF dostępny tutaj. Wystarczy go wydrukować, pociąć wzdłuż lini i zalaminować 🙂 Załączony szablon posiada dwie wersje. Warto wydrukować obie i dać uczennicom i uczniom na zmianę tak by przećwiczyć większy zasób słownictwa. Viel Spaß dabei 🙂 …

Lies mehr ...

Zahlen von 1 bis 20 – liczby od 1 do 20

. Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. die Zahl, (Zahlen) – liczba 1 – eins 2 – zwei 3 – drei 4 – vier 5 – fünf 6 – sechs 7 – sieben 8 – acht 9 – neun 10 – zehn …

Lies mehr ...

Zahlen von 13 bis 20 – liczby od 13 do 20

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. die Zahl, (Zahlen) – liczba 13 – dreizehn 14 –vierzehn 15 – fünfzehn 16 – sechzehn 17 – siebzehn 18 – achtzehn 19 – neunzehn 20 – zwanzig Liczebniki od 13 do 19 tworzymy poprzez: nazwanie …

Lies mehr ...

Genitiv – Dopełniacz

Zwróć uwagę, że rodzajnik męski i nijaki brzmią identycznie! Zapomocą dopełniacza wyrażamy przynależność, np. samochód taty – das Auto des Vaters; długopis mamy – der Kuli der Mutter; komórka dziecka – das Handy des Kindes.   Przypadek 1 – mianownik (kto? co?) – Nominativ (wer? was?) Przypadek 2 – dopełniacz …

Lies mehr ...

Zahlen von 1 bis 12 – liczby od 1 do 12

  Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. die Zahl, (Zahlen) – liczba 1 – eins 2 – zwei 3 – drei 4 – vier 5 – fünf 6 – sechs 7 – sieben 8 – acht 9 – neun 10 – zehn …

Lies mehr ...

Im Supermarkt – w supermarkecie

Produkte aus dem Supermarkt. Produkty z supermarketu. Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 1”.   der die das die (Plural) Schinken  Schinken Kartoffel  Kartoffeln  Gurke  Gurken  Paprika …

Lies mehr ...

Germanismen und Internationalismen – germanizmy i internacjonalizmy

Według niektórych źródeł w języku polskim istnieje nawet 3000 słów zapożyczonych z języka niemieckiego. Poniżej kilka przykładów w codziennym użyciu: szlafrok, szufla, kartofel, burmistrz, kanclerz, murarz, drukarka, kasa, itp. Zbiór słów uporządkowanych alfabetycznie zaczerpniętych z języka niemieckiego tutaj.   Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr  

Lies mehr ...

Verbkonjugation – Odmiana czasowników

Wzory odmiany czasowników Variant 1: wohnen – mieszkać Według tego wzoru odmienia się większość czasowników, np.: wohnen, machen, kochen, spielen, singen, schreiben, hören, stehen i inne. temat -> woh|en <- końcówka temat -> mach|en <- końcówka Singular Plural ich wohne mieszkam wir wohnen mieszkamy du wohnst mieszkasz ihr wohnt mieszkacie er …

Lies mehr ...

Farben – kolory

[Farben - kolory]

  Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1.   Ordne die Farben zu. Połącz kolory.              

Lies mehr ...

Wiederholung aus der 5. Klasse – powtórzenie z klasy 5

Hier sind Wiederholungsübungen für die 6. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Insgesamt gibt es 9 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 6. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 2”. W bazie jest 9 pytań.     Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr …

Lies mehr ...

Wiederholung aus der 4. Klasse – powtórzenie z klasy 4

  Hier sind Wiederholungsübungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Insgesamt gibt es 20 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 5. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 1”. W bazie jest 20 pytań.   der Abstellraum – pomieszczenie gospodarcze der Bruder …

Lies mehr ...

Ein Gedicht: Eine Kuh – wiersz

  Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Ein Gedicht zum Thema: Tiere.  Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Wiersz o tematyce: zwierzęta.   Eine Kuh Eine Kuh, die saß im Schwalbennest mit sieben jungen Ziegen. Sie feierten ihr Jubelfest und fingen an zu fliegen. Der Esel zog Pantoffeln …

Lies mehr ...

Wir smart 1: Kapitel 1 Modul 2. Teste dich! – Sprawdź się!

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 21 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 1”. Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy …

Lies mehr ...

Meine Haustiere – moje zwierzęta domowe

Hier ist eine Übung für die 2. aber auch 4. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 2” und Wir smart 1. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2, ale też i 4. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „ABC Deutsch 2” i „Wir smart 1”.   der/ein Hund …

Lies mehr ...

Was kannst du im Winter machen? – Co możesz robić zimą?

[Im Winter - zimą]

Hier sind Übungen für die 3. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”.  Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 3. Ćwiczenia bazuje na podręczniku „ABC Deutsch 3”.     Ich kann rodeln. Du kannst rodeln.   Ich kann einen Schneemann bauen. Du kannst einen Schneemann bauen.   Ich …

Lies mehr ...

Wir smart 1 Modul 1: Teste dich! – Sprawdź się

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 1”.  Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazuje na podręczniku „Wir smart 1”.   Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr     Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące: Ja mieszkam w Hamburgu. Ty jesteś miły. …

Lies mehr ...