Top Beiträge

Wörter mit sp – słowa z sp

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”. spitz(e) – ostry der Spatz – wróbel die Spinne – pająk die Spaghetti – spagetti der Spiegel – lustro das Spanien …

Lies mehr ...

Laut: ng – dziwięk ng

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”.Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.     Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Buchstabe v – literka v

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”.Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.     Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Wortschatz K3 M6

Hier ist eine Übung für die 6. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 3”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 6. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Wir smart 3”.   Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Endungen -en, -el und -er – Końcówki -en, -el oraz -er

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”. -en der Boden – ziemia der Kuchen – ciasto die Blume, die Blumen – kwiat die Kerze, die Kerzen – świeczka …

Lies mehr ...

Adjektive: Gegensatzpaare – Przymiotniki: przeciwieństwa

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. alt stary– jung młody groß duży – klein mały gut dobry – böse zły gesund zdrowy – krank chory hungrig głodny – durstig spragniony laut głośny – leise cichy leicht lekki – schwer ciężki lustig wesoły, zabawny – traurig smutny schnell …

Lies mehr ...

Buchstabe sp – literka sp

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.  

Lies mehr ...

Präteritum – czas przeszły Präteritum (Imperfekt)

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Czas przeszły Imperfekt zwany też Präteritum służy do opisywania zdarzeń z przeszłości. Stosowany w opisach, relacjach i opowiadaniach. Tworzenie: Cechą charakterystyczną jest końcówka –te w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej! W pozostałych osobach dodawane są …

Lies mehr ...

Adjektive verändern sich – przymiotniki zmieniają się

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Übung 1. Was passt in die Lücken? Ergänze! Co pasuje w luki. Uzupełnij! Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.  

Lies mehr ...

Wohin und womit fährtst du? – Dokąd i czym jedziesz?

Hier ist eine Übung für die 6. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 6.   die Universität – uniwersytet das Einkaufszentrum – centrum handlowe   Übung 1. Was passt in die Lücke? Vervollständige den Satz. Co pasuje w lukę? Uzupełnij zdanie. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte …

Lies mehr ...

Wie geht’s dir?

Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4.   Wie geht’s? – Jak się masz? Jak leci? Wie geht es dir? – Jak się masz? Co u Ciebie? Wie geht es Ihnen? Jak się Pan/Pani/Państwo mają? Co u Pani/Pana/ Państwa słychać? W powyższych pytaniach połączenie …

Lies mehr ...