Meine E-Mail-Adresse ist – mój adres mail to

[Wortschatz]

die E-Mail-Adresse – adres mailowy

die E-Mail (auch das E-Mail) – e-mail, poczta elektroniczna

die E-Mail-Box – skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka pocztowa

 

Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 1”.

Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 1”.

 

Mach den Quiz.
Wykonaj quiz.

Wo wohnt ihr - Quiz

Wo wohnst du? Ein Quiz zum Thema: Wohnen.

Gdzie mieszkasz? Quiz do tematu: zamieszkanie.

Tablica wyników: Wo wohnt ihr - Quiz

max z 64 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych