Niko 1

Gesund und munter – zdrowy i żwawy

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 1”.

[Wortschatz]

Ich klettere gern. – Wspinam się chętnie.

Ich spiele gern Fußball.  – Gram chętnie w piłkę nożną.

Ich fahre gern Fahrrad. – Jeżdżę chętnie rowerem.

Ich laufe gern. – Biegnę chętnie.

Ich springe gern Seil. – Chętnie skaczę na skakance.

Ich esse gern Äpfel. – Jem chętnie jabłka.

Ich esse gern Bananen. – Jem chętnie banany.

Ich trinke gern Milch. – Piję chętnie mleko.

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.