Die Jahreszeiten - pory roku

Die vier Jahreszeiten – cztery pory roku

Hier sind die Übungen für die 3. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”.

Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 3. Ćwiczenia bazują na podręczniku „ABC Deutsch 3”.

[Wortschatz]

 • die Jahreszeit (die Jahreszeiten) – pora roku
 • der Frühling – wiosna
 • der Sommer – lato
 • der Herbst – jesień
 • der Winter – zima

 

 • der Monat (die Monate) – miesiąc
 • der Januar – styczeń
 • der Februar – luty
 • der März – marzec
 • der April – kwiecień
 • der Mai – maj
 • der Juni – czerwiec
 • der Juli – lipiec
 • der August – sierpień
 • der September – wrzesień
 • der Oktober – październik
 • der November – listopad
 • der Dezember – grudzień
Aby powiedzieć, że coś jest w danym miesiącu używamy przyimka „im„, np. w styczniu im Januar.

 

Übung 1. Finde die Paare. Znajdź pary.

Übung 2. Welche Monate gehören zum Winter/Frühling/Sommer/Herbst? Jakie miesiące należą do zimy/wiosny/lata/jesieni?

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Ist Januar im Winter, im Herbst, im Frühling oder im Sommer? Entscheide! Czy styczeń jest zimą, jesienią, wiosną, czy latem? Zdecyduj.

Bei Störungen bitte hier klicken.