Das Verb - sein - być

Das Verb: sein – czasownik: sein – być

Odmiany czasownika „seinbyć” należy nauczyć się na pamięć.

 

Singular Plural
ich bin
jestem
wir sind
jesteśmy
du bist
jesteś
ihr seid
jesteście
er
sie
es
ist
jest
Sie
sie
sind
jest/są*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo.

Übung 1. Ergänze die Sätze. Uzupełnij zdania.

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken. W razie trudności proszę kliknąć w link.