Home / Klasse 2 / Auf dem Spielplatz – na placu zabaw
Auf dem Spielplatz - na placu zabaw

Auf dem Spielplatz – na placu zabaw

Auf dem Spielplatz – na placu zabaw
Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 2”.

Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „ABC Deutsch 2”.

[Wortschatz]

der Spielplatz – plac zabaw
der Sportplatz – boisko sportowe

 

 

 

Wenn du schon die Präsentation gesehen hast. Du kannst gerne die Übungen machen. Prüfe, was du schon kannst.

Jeśli obejrzałeś/obejrzałaś już prezentację. Możesz wykonać ćwiczenia i sprawdzić, czego już się nauczyłeś/nauczyłaś.

 

 

 

 

 

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Doppelter Mitlaut – podwójna spółgłoska

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko …