Zahlen von 13 bis 20 Liczby od 13 do 20

Zahlen von 13 bis 20 – liczby od 13 do 20

Hier sind Übungen für die 4. Klasse.
Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4.

[Wortschatz]

die Zahl, (Zahlen) – liczba

13dreizehn
14vierzehn
15fünfzehn
16sechzehn
17siebzehn
18achtzehn
19neunzehn
20 – zwanzig

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy poprzez:

nazwanie liczby od 3 do 9 oraz dodanie cyfry 10:

chcąc stworzyć cyfrę 13 potrzebuję dwóch liczebników: 3 (drei) oraz 10 (zehn) – gdy połączę te dwa słowa w jedno powstanie cyfra 13 – dreizehn

WYJĄTEK!

Tylko cyfra 16 i 17 są wyjątkami:
tutaj nie mówimy 6 sechs i 7 sieben – skracamy te słowa:
6 – sech
7 – sieb
i tak powstają nam po dodaniu cyfry 10 (zehn) słowa: sechzehn i siebzehn.

WYMOWA

Film z nagraniem wymowy znajduje się poniżej.

W tej lekcji interesują Cię tylko liczebniki w zakresie od 13 do 20.

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

 

Addiere! Schreibe die Ergebnisse als ein Wort ins Heft!  Dodaj! Wyniki zapisz słownie w zeszycie.

A.
11+4 =
6+13 =
13+1 =
13+2 =

B.
9+5 =
9+9 =
12+4 =
15+2 =

C.
14+1 =
15+5 =
13+5 =
12+2 =