Home / Klasse 4 / Zahlen von 1 bis 20 – liczby od 1 do 20
Zahlen von 13 bis 20 Liczby od 13 do 20

Zahlen von 1 bis 20 – liczby od 1 do 20

Zahlen von 1 bis 20
Liczby od 1 do 20

.

Hier sind Übungen für die 4. Klasse.
Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4.

[Wortschatz]

die Zahl, (Zahlen) – liczba

1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13dreizehn
14vierzehn
15fünfzehn
16sechzehn
17siebzehn
18achtzehn
19neunzehn
20 – zwanzig

 

WYMOWA

Film z nagraniem wymowy znajduje się poniżej.

Przejdź do strony z ćwiczeniami z zakresu liczb 1-20 – Link

Addiere! Schreibe die Ergebnisse als ein Wort ins Heft!  Dodaj! Wyniki zapisz słownie w zeszycie.

A.
11+4 =
6+12 =
3+1 =
13+2 =

B.
9+0 =
1+9 =
15+4 =
16+2 =

C.
4+1 =
15+5 =
14+5 =
11+2 =

Domino do pobrania
Domino-Zahlen zum Herunterladen

 

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Jahreszahlen – Daty

Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4.   …