Home / Klasse 4 / Zahlen von 1 bis 20 – liczby od 1 do 20
Zahlen von 13 bis 20 Liczby od 13 do 20

Zahlen von 1 bis 20 – liczby od 1 do 20

[Wortschatz]

.die Zahl, (Zahlen) – liczba

1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13dreizehn
14vierzehn
15fünfzehn
16sechzehn
17siebzehn
18achtzehn
19neunzehn
20 – zwanzig

WYMOWA

Film z nagraniem wymowy znajduje się poniżej.

Przejdź do strony z ćwiczeniami z zakresu liczb 1-20 – Link

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Übung 2. Addiere! Schreibe die Ergebnisse als ein Wort ins Heft!  Dodaj! Wyniki zapisz słownie w zeszycie.

A.
11+4 =
6+12 =
3+1 =
13+2 =

B.
9+0 =
1+9 =
15+4 =
16+2 =

C.
4+1 =
15+5 =
14+5 =
11+2 =

Domino do pobrania
Domino-Zahlen zum Herunterladen

Check Also

Wiederholung: Kapitel 5 So schmeckt die Welt – Powtórzenie: Kapitel 5 Tak smakuje świat

am liebsten – najchętniej bestellen – zamawiać ich bestelle – (ja) zamawiamdas Brot – chleb …