Home / Klasse 1 / Wortschatz: Zahlen – słownictwo – cyfry
Zahlen von 1 bis 12 Liczby od 1 do 12

Wortschatz: Zahlen – słownictwo – cyfry

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch Niko 1. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie te bazuje częściowo na podręczniku Niko 1.
[Wortschatz]

Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Verben: Grundformen – czasowniki: formy podstawowe

Aufgabe 1. Finde Paare. Bei Störungen bitte hier klicken.