Teste dich! - Sprawdź się!

Wir smart 1 Modul 1: Teste dich! – Sprawdź się

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. 

Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazuje na podręczniku „Wir smart 1”.

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

 

 

Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące:

 1. Ja mieszkam w Hamburgu.
 2. Ty jesteś miły.
 3. Pani nazywa się Schulz.
 4. Wy mieszkacie w Polsce.
 5. On nazywa się Müller.

Przetłumacz poniższe zdania pytające:

 • Czy nazywa się Pan Apfelbaum?
 • Czy mają Państwo dzieci?

Co oznaczają poniższe zaimki osobowe:

ich –
er –
wir –
ihr –

Wypisz po 2 przykłady rzeczowników:

 • rodzaju męskiego
 • rodzaju żeńskiego
 • rodzaju nijakiego

Co oznaczają te wyrażenie:

 • meine Mutter –
 • mein Bruder –

Jak powiesz:

 • twój tata –
 • twoja siostra –

Zapisz poniższe liczebniki słownie:

1 – _ _ _ _
6 – _ _ _ _ _
15 – _ _ _ _ _ _ _ _
20 – _ _ _ _ _ _ _
23 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Znajdź przynajmniej 5 przymiotników określających charakter.

Możesz posłużyć się słownikiem www.pons.eu