Dritte Klasse

Was kann man im Winter machen? – Co można robić zimą?

Hier sind die Übungen für die 3. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”.

Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 3. Ćwiczenia bazują na podręczniku „ABC Deutsch 3”.

 

Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.

 Übung Ordnen Sie die Sätze den Bildern zu. Was kann man im Winter machen?
Przyporządkuj zdania do zdjęć. Co można robić zimą?5 Bilder – 5 Sätze, 14 Sätze zum Zuordnen – 5 obrazków – 5 zdań, 14 zdań do dopasowania.
 Übung Löse das Kreuzworträtsel – Was kann man im Winter machen?
Rozwiąż krzyżówkę – Co można robić zimą?6 Fragen – 6 pytań
Übung  Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. Was kann man im Winter machen?
Ułóż zdania z podanego słownictwa.  Co można robić zimą?18 Sätze – 18 zdań

 

Erklärung Alle diese Übungen wurden mit dem Program Hot Potatoes erstellt. Unten eine Liste mit kurzer Erklärung von den Übungsarten.

Wszystkie te ćwiczenia powstały w programie Hot Potatoes. Poniżej lista z wyjaśnieniem typów ćwiczeń.

[Quiz] Quiz – quiz
[Schüttelsatz] Schüttelsatz – zdanie rozsypanka
[Zuordnungsübung] Zuordnungsübung – ćwiczenie przyporządkuj/posegreguj/ułóż w kolejności
[Kreuzworträtsel] Kreuzworträtsel – krzyżówka
[Lückentext] Lückentext – uzupełnianie luk