Archiv

Wortschatzübungen: K1 M4 – ćwiczenia słownictwa: K1 M4

Hier ist eine Übung für die 5. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 5.   Übung 1. Teste dich!Sprawdź się! Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Verbinde. Połącz.

Lies mehr ...

Wiederholung: Kapitel 2, Modul 7 – powtórzenie: rozdział 2, muduł 7

  Hier sind Wiederholungsübungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 7.     Bei Störungen bitte hier klicken. ( <- Jeśli masz jakieś problemy kliknij w link). Ćwiczenie z pierwszej części można wykonać w aplikacji Goconqr.

Lies mehr ...

Wiederholung: Kapitel 1, Modul 7 – powtórzenie: rozdział 1, muduł 7

  Hier sind Wiederholungsübungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 7.   Alles zum Thema Berufe findest du hier, Übungen zum Genitiv sind hier. Wszystko do tematu – zawody znajdziesz tutaj., ćwiczenia do Genitiv – dopełniacza znajdziesz tutaj.     Die Aufgabenstellungen sind im Quiz. Polecenia są …

Lies mehr ...

Wiederholung aus der 5. Klasse – powtórzenie z klasy 5

Hier sind Wiederholungsübungen für die 6. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Insgesamt gibt es 9 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 6. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 2”. W bazie jest 9 pytań.     Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr …

Lies mehr ...

Wiederholung aus der 4. Klasse – powtórzenie z klasy 4

  Hier sind Wiederholungsübungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Insgesamt gibt es 20 Fragen. Tutaj znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 5. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 1”. W bazie jest 20 pytań.   der Abstellraum – pomieszczenie gospodarcze der Bruder …

Lies mehr ...

Wir smart 1 Modul 1: Teste dich! – Sprawdź się

Hier sind Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 1”.  Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazuje na podręczniku „Wir smart 1”.   Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr     Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące: Ja mieszkam w Hamburgu. Ty jesteś miły. …

Lies mehr ...

Wiederholung: Kapitel 2 Modul 2 – powtórzenie

Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Wir smart 1”.    einen Besuch bekommen – mieć gości sehr gut – bardzo dobrze ≠ sehr schlecht – bardzo źle …

Lies mehr ...

Meine E-Mail-Adresse ist – mój adres mail to

die E-Mail-Adresse – adres mailowy die E-Mail (auch das E-Mail) – e-mail, poczta elektroniczna die E-Mail-Box – skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka pocztowa   Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje na podręczniku …

Lies mehr ...

Wohin fährst du in den Urlaub? – Dokąd jedziesz na urlop?

  Hier ist eine Schüttelsatz-Übung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2: Kapitel 2, Modul 4”. Tutaj znajduje się ćwiczenie „rozsypanka wyrazowa” dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr   Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Alltägliches – Codzienność

Hier ist eine Wiederholungsübung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 40 Fragen. Tutaj znajduje się ćwiczenie powtórzeniowe dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”. Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy 40 …

Lies mehr ...