Archiv

Präteritum von haben und sein – czas przeszły Präteritum od czasowników haben i sein

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.     Übung 1. Was passt in die Lücken? Co pasuje w luki? Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania. Gdzie byłaś wczoraj wieczorem? Katrina …

Lies mehr ...

Das Verb: sein – czasownik: sein – być

Odmiany czasownika „sein – być” należy nauczyć się na pamięć.   Singular Plural ich bin jestem wir sind jesteśmy du bist jesteś ihr seid jesteście er sie es ist jest Sie sie sind jest/są* *  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo. Übung 1. Ergänze die Sätze. Uzupełnij zdania.   …

Lies mehr ...