Archiv

Auf dem Spielplatz – na placu zabaw

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „ABC Deutsch 2”. ​ der Spielplatz – plac zabaw der Sportplatz – boisko sportowe       Wenn du schon die …

Lies mehr ...