Archiv

Die Deklination der Adjektive – odmiana przymiotników

Odmiana rodzajnika po rodzajniku określonym rodz. męski rodz. żeński rodz. nijaki l. mnoga Nom. – M. der tolle Vater die gute Mutter das brave Kind die neuen Schüler Gen. – D. des tollen Vaters der guten Mutter des braven Kindes der neuen Kind Dat. – C. dem tollen Vater der guten Mutter dem braven Kind den neuen Kind Akk. …

Lies mehr ...