Archiv

Wörter mit ie – słowa z ie

Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 2”. der Dieb – złodziej der Dienstag – wtorek der Riese – wielkolud die Biene – pszczoła die Fliege – mucha die …

Lies mehr ...