Home / Archiv

Archiv

Perfekt – czas przeszły

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego _________ lub __________. oraz z imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt (PP) Do czasowników posiłkowych zaliczamy dwa czasowniki, które już znacie: sein – haben Oba te czasowniki odmieniają się nieregularnie i ich odmiany należy nauczyć się na pamięć. Dla przypomnienia link do odmiany …

Lies mehr ...