Archiv

Gesund und munter – zdrowy i żwawy

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 1”. Ich klettere gern. – Wspinam się chętnie. Ich spiele gern Fußball.  – Gram chętnie w piłkę nożną. Ich fahre gern Fahrrad. …

Lies mehr ...