Tag: der Temporalsatz – zdanie okolicznikowe czasu