Archiv

Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

Hier ist eine Übung für die 3. und 4. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 3 i 4. Der Wind weht. – Wieje wiatr. Die Sonne scheint. – Słońce świeci. Es hagelt. – Paga grad. Finde Paare. Znajdź pary.

Lies mehr ...