Archiv

Präteritum – czas przeszły Präteritum (Imperfekt)

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7. Czas przeszły Imperfekt zwany też Präteritum służy do opisywania zdarzeń z przeszłości. Stosowany w opisach, relacjach i opowiadaniach. Tworzenie: Cechą charakterystyczną jest końcówka –te w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej! W pozostałych osobach dodawane są …

Lies mehr ...

Modalverben im Präteritum – czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.  Odmiana czasowników modalnych przez osoby w czasie przeszłym Präteritum (innaczej Imperfekt).         Übung 1. Baue die sinnvolle Sätze. Ułóż sensowne zdania. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. …

Lies mehr ...

Präteritum von haben und sein – czas przeszły Präteritum od czasowników haben i sein

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.     Übung 1. Was passt in die Lücken? Co pasuje w luki? Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Bei Störungen bitte hier klicken. Übung 2. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania. Gdzie byłaś wczoraj wieczorem? Katrina …

Lies mehr ...

Grundformen der unregelmäßigen Verben mit Übersetzung – Präteritum

  Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.     Grundformen der unregelmäßigen Verben mit Übersetzung – Präteritum beginnen rozpoczynać begann bitten prosić bat bleiben zostać blieb bringen przynosić brachte denken myśleć dachte dürfen mieć pozwolenie durfte essen jeść aß fahren jechać fuhr …

Lies mehr ...