Home / Archiv

Archiv

Czas przeszły Perfekt: Übungen

  Hier sind Übungen für die 7. Klasse. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 7.   Alles zum Thema Perfekt findest du hier. Wszystko do tematu – czas przeszły Perfekt znajdziesz tutaj.       Wähle die richtige Form des Hilfsverbs aus!  Wybierz właściwą formę czasownika posiłkowego!   Quiz erstellt von Damian …

Lies mehr ...

Czas przeszły Perfekt

Hier sind die Übungen für die 6. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir neu 3”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 6. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir neu 3”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.  Übung Bilde Sätze im Perfekt aus dem …

Lies mehr ...

Perfekt – czas przeszły

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego _________ lub __________. oraz z imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt (PP) Do czasowników posiłkowych zaliczamy dwa czasowniki, które już znacie: sein – haben Oba te czasowniki odmieniają się nieregularnie i ich odmiany należy nauczyć się na pamięć. Dla przypomnienia link do odmiany …

Lies mehr ...