Archiv

Wiederholung: Kapitel 2 Modul 2 – powtórzenie

Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Wir smart 1”.    einen Besuch bekommen – mieć gości sehr gut – bardzo dobrze ≠ sehr schlecht – bardzo źle …

Lies mehr ...