Archiv

Meine E-Mail-Adresse ist – mój adres mail to

die E-Mail-Adresse – adres mailowy die E-Mail (auch das E-Mail) – e-mail, poczta elektroniczna die E-Mail-Box – skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka pocztowa   Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje na podręczniku …

Lies mehr ...